De Groeiling

Vanaf augustus 2021 maakt De Pelikaan als fusieschool deel uit van De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel onderwijs. De Groeiling stelt de scholen als hoofdtaak: het geven van kwalitatief hoogwaardig onderwijs in een uitdagende en veilige omgeving waar je mag laten zien wie je bent.

Bij De Groeiling zijn tweeëntwintig scholen aangesloten, waaronder een school voor speciaal basisonderwijs. De Groeiling-scholen werken op veel gebieden samen, zoals bij scholing, personeelsbeleid en op tal van andere beleidsterreinen. Met elkaar hanteren we drie beloftes:

  • Wij werken vanuit oprechtheid en vertrouwen.
  • Wij ontdekken en ontwikkelen onszelf, ook door vallen en opstaan.
  • Wij luisteren met aandacht en geven gehoor aan elkaar om verder te komen.

Het adres van het bestuurskantoor:
De Groeiling
Aalberseplein 5 (Postbus 95)
2805 EG  Gouda
Uitgebreide informatie over De Groeiling vindt u op de website van De Groeiling.