Verlof

Soms heeft u extra vrije dagen nodig voor u kind. Dan kunt u kortdurend verlof en onder enkele voorwaarden aanvragen of verlof buiten de schoolvakanties. Goed om te weten is dat een basisschool gebonden is aan de leerplichtwet. Alvorens u verlof wilt aanvragen, vragen wij u nadrukkelijk om richtlijnen en wettelijke kaders te lezen. Dit voorkomt mogelijk teleurstellingen.

Voor het aanvragen van verlof gelden wel enkele regels. Deze zijn te lezen in het volgende document:

Het daadwerkelijke verlofformulier vindt u hieronder. Wij verzoeken u minstens zes weken van tevoren contact op te nemen met de directie en een ingevuld formulier in te leveren.