Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid 
 

Wij vinden het erg belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij school. Een regelmatig contact tussen ouders en school bevordert een goede uitwisseling van informatie, draagt bij tot een betere afstemming van de opvoedingsaanpak en zorgt er dus voor dat zowel ouders als leerkrachten hun kinderen/hun leerlingen effectiever kunnen begeleiden. 

De school heeft op verschillende momenten contact met u.  Dit contact bestaat o.a. uit: 

  • Startgesprekken aan het begin van het schooljaar 

  • Informatieavonden kort na de start van het schooljaar 

  • De ontwikkelingsgesprekken n.a.v. een rapport 

  • Frequent telefonisch contact, voor zover dit met u is afgesproken en nodig is 

Tevens organiseren wij tal van activiteiten waarbij wij uw hulp vragen (sportdagen, festiviteiten, excursies, etc).