Leerlingenzorg

De zorg aan onze leerlingen 

Leerlingenzorg is de hulp die wij geven aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. De leerkracht signaleert vroegtijdig welke leerlingen daarvoor ondersteuning nodig hebben en probeert aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerling.  

De leerkracht is de eerst-verantwoordelijke voor de zorg aan de leerlingen.  

Per 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs ingevoerd. Dat betekent dat wij de zorgplicht hebben om elk kind een passende onderwijsplek te bieden  

 

Onze uitgangspunten  

1. Ieder kind ontwikkelt zich naar zijn mogelijkheden. Het ene kind leert sneller, de ander gemiddeld en sommige kinderen hebben een langere tijd nodig om iets te leren. Ieder kind presteert met zijn eigen unieke talenten. Aan ons de opdracht om deze talenten te zien en de leerling te stimuleren zijn talenten te ontwikkelen.  

2. Ieder kind leert anders. Verschillen ontstaan door verschillen in intelligentie, werkhouding en door het milieu en de cultuur waar de kinderen vandaan komen. Wij richten ons onderwijs zo in dat ieder kind zo goed mogelijk tot zijn recht komt, ongeacht de verschillende leermogelijkheden.  

3. Een goed pedagogisch klimaat is een belangrijke voorwaarde om te komen tot leren. Dit doen we door de sfeer in onze klassen te bevorderen, zodat ieder kind zich veilig en gewaardeerd voelt.  

Onze intern begeleider  

Naast de leerkracht heeft de intern begeleider een belangrijke taak in de zorg aan leerlingen. De leerkracht brengt de onderwijs/zorgbehoefte van de leerling in kaart. De interne begeleider kan daarbij ondersteunen.  

Onze intern begeleider is belast met de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid van de school en de begeleiding/ondersteuning van leraren.