Identiteit

Op De Pelikaan zijn alle kinderen welkom; wij maken geen onderscheid in geloofs en/of levensovertuiging. We respecteren de ander in zijn denken en doen. Onze school kenmerkt zich door een grote betrokkenheid van ouders en team. Veel ouders zijn bereid ons te helpen; de sfeer is gemoedelijk. Kinderen en medewerkers leren en werken met plezier. 

Onze levensbeschouwelijk identiteit  

Gelijkwaardigheid is op onze school een belangrijk begrip. Wij werken aan burgerschap en levensbeschouwelijke vorming, waarin aandacht wordt besteed aan religieuze en godsdienstige onderwerpen, verhalen en vieringen, geestelijke stromingen, waarden-oriëntatie en intercultureel onderwijs.  

De opdracht van de samenwerkingsschool is kinderen te leren nadenken over wie ze zijn; ze moeten zichzelf leren kennen en anderen leren begrijpen.