Visie

De Pelikaan laat zijn visie zien in het dagelijks onderwijs, waarin we vanuit onze kernwaarden onderwijs geven. Komt u gerust kijken hoe wij onze visie in de praktijk waarmaken. We hebben onze visie vertaald naar de volgende kernwaarden:

   Welbevinden

  • We gaan met plezier naar school.
  • Veiligheid van leerlingen en medewerkers staat voorop.
  • We mogen zijn wie we zijn, maar natuurlijk zijn er afspraken.
  • We accepteren, respecteren en helpen elkaar bij het ‘vallen en opstaan’.

   Gezamenlijke verantwoordelijkheid

  • We zijn samen verantwoordelijk. Dat geldt voor zowel leerlingen als leerkrachten.
  • We houden rekening met de ander, helpen elkaar daar waar nodig.
  • We houden elkaar scherp en leren van elkaar. We veroordelen elkaar niet

   Eigenaarschap

  • We hechten veel waarde aan de zelfsturing van leerlingen en leerkrachten. Uiteraard binnen kaders.
  • We leren - ook door vallen en opstaan- zelf te ontdekken, de juiste keuzes te maken en doen in toenemende mate een beroep op zelfredzaamheid (autonomie).
  • We dragen verantwoordelijkheid voor de keuzes die we maken en zijn verantwoordelijk voor de wijze waarop wij werken.