Infectieziektebeleid

 

Een ziek kind
Een school is niet berekend op de opvang van zieke kinderen. Ziekte is echter een rekbaar begrip waardoor soms discussies ontstaan of een kind met ziekteverschijnselen wel naar school mag of thuis moet blijven. Bij de beslissing hierover zijn twee aspecten bepalend: namelijk het welbevinden van het zieke kind zelf en de gezondheid van de andere kinderen van de groep.

Gezondheid van de andere kinderen
Bij enkele besmettelijke ziekten - die ernstig kunnen verlopen - mag het zieke kind niet naar school komen, omdat dan het risico voor de andere kinderen en beroepskrachten om ook besmet te worden te groot is. Dit tijdelijk niet toelaten van zieke kinderen vanwege het besmettingsrisico voor anderen wordt 'wering' genoemd. Wering is alleen zinvol als besmetting van de andere kinderen nog niet heeft plaatsgevonden en niet op een andere manier te voorkomen is. Het weren van deze kinderen gebeurt in overleg met de GGD.

Melding aan de groep of de hele school
Bij een ziekte met een besmettingsrisisco zullen we altijd de groep of de hele school melden dat er een gevaar op besmetting is. Dit gaat via Social Schools, persoonlijk contact of via een melding bij de ingangen van het gebouw. We doen dit in overleg met de Morgenster.

Uitgangspunt is hierbij de informatie die specifiek voor scholen te vinden is de GGD
Wijzer op de site van de GGD.
https://www.ggdhm.nl/infectieziektebestrijding-en-hygiene